Op onze blog meer info over de bestrijding van het Corona-virus !

De Vlaamse Herboristen Vereniging

Wil mensen samen brengen die professioneel of vanuit hun hobby met kruiden werken.
Wil haar leden-herborist naar de juiste infobronnen leiden.
Wil de titel ‘herborist’ een meerwaarde geven.