De Vlaamse Herboristen Vereniging

Wil mensen verenigen die zich, professioneel of vanuit hun hobby,
bezig houden met het toepassen, bewaren en doorgeven van kennis
over traditioneel en hedendaags gebruik van planten.

Zondag 20 februari 2022: Algemene Vergadering