De Vlaamse Herboristen Vereniging

Wil mensen verenigen die zich, professioneel of vanuit hun hobby,
bezig houden met het toepassen, bewaren en doorgeven van kennis
over traditioneel en hedendaags gebruik van planten.

Zondag 29 augustus: Bijzonder Statutaire Vergadering