De Vlaamse Herboristen Vereniging

Wil mensen verenigen die zich, professioneel of vanuit hun hobby,
bezig houden met het bewaren en doorgeven van kennis
over traditioneel en hedendaags gebruik van planten.